№ 3(7) (2009)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОГЛЯДОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ

ГРИБИ У МОРСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF (Русский)
Ю. П. Зайцев, Н. I. Копитіна 6-14

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ

МЕХАНІЗМИ ДЕТОКСИКАЦІЇ ХРОМАТУ У ДРІЖДІВ PDF (English)
Д. В. Федорович, М. В. Гончар, Г. П. Кшемінська, Т. М. Прокопів, Г. I. Нечай, П. Кашицкі, Г. Колочек, A. A. Сибірний 15-21
ПОЛЯРНI ЛIПIДИ RUANIA ALBIDIFLAVA - НОВОГО ПРЕДСТАВНИКА ПIДПОРЯДКУ MICROCOCCINEAE PDF (English)
М. Пащак, Е. Каспров, Й. Хуанг, А. Гаміан 22-28
АНАЛІЗ СИНТЕЗУ 2-ФЕНІЛЕТАНОЛУ ДРІЖДЖАМИ РОДУ KLUYVEROMYCES PDF (English)
О. Г. Мамєєва, А. М. Остапчук, С. С. Нагорна, В. С. Підгорський 29-35
НЕГАТИВНА РЕГУЛЯЦIЯ БIОСИНТЕЗУ МОЕНОМIЦИНУ А У ШТАМI STREPTOMYCES GHANAENSIS ATCC14672 PDF (English)
К. С. Маракасова, Б. О. Осташ, В. О. Федоренко 36-39
ВІДМІННОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ПОПУЛЯЦІЙ RHIZOBIUM LEGUMINOSARUM BV. TRIFOLII: З'ВЯЗОК МІЖ ГЕНЕТИЧИМИ І ФІЗІОЛОГІЧНИМИ ОЗНАКАМИ PDF (English)
Е. Вільбо, M. Марек-Козачук, A. Мазур, A. Кубік-Комар, A. Скорупська 40-48
ХАРАКТЕРИСТИКА СТАФІЛОКОКОВОЇ КАСЕТНОЇ ХРОМОСОМИ MEC ТИПУ У МЕТИЦИЛІН-РЕЗИСТЕНТНИХ ШТАММІВ STAPHYLOCOCCUS INTERMEDIUS, ІЗОЛЬОВАНИХ ВІД СОБАК PDF (English)
Д. Хробак, М. Кiзерветтер-Свiда, М. Ржевуська, М. Бiнек 49-56
ХЕМОТАКСОНОМIЧНА IДЕНТИФIКАЦIЯ ШТАМIВ АКТИНОБАКТЕРIЙ, IЗОЛЬОВАНИХ З УРАЖЕНИХ ВОЛОГОЮ ОФIСНИХ БУДIВЕЛЬ PDF (English)
Б. Шпонар, М. Пащак, Б. Фігел, А. Гаміан 57-62
ЗДАТНIСТЬ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS ГIДРОЛIЗУВАТИ КСИЛАН PDF (Русский)
А. I. Осадча, Л. А. Сафронова, Л. В. Авдєєва, В. М. Iляш 63-69
ПРОТIКАННЯ ВIРУСНОЇ IНФЕКЦIЇ У РIЗНИХ ВИДIВ РОСЛИН ПІД ВПЛИВОМ АРБУСКУЛЯРНОЇ МІКОРИЗИ PDF (English)
I. М. Столярчук, Т. П. Шевченко, В. П. Поліщук, А. В. Кріпка 70-75
ПСИХРОФІЛЬНІ ШТАМИ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ PDF
Т. Б. Перетятко, С. П. Гудзь 76-82