№ 3(4) (2008)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОГЛЯДОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ

КCИЛАНАЗИ МIКРООРГАНIЗМIВ PDF
Л. Д. Варбанець, Н. В. Борзова 8-20
БIОПАЛИВНI ЕЛЕМЕНТИ - ПРОБЛЕМИ I ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ I. ФЕРМЕНТНІ ПАЛИВНІ ЕЛЕМЕНТИ PDF
Є. В. Кузьмінський, П. I. Гвоздяк, Н. Б. Голуб 21-30

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ

КЛОНУВАННЯ ГЕНА ГЛЮКОЗООКСИДАЗИ В PENICILLLIUM ADAMETZII ЛФ F-2044.1 PDF (Русский)
Л. О. Жуковська, Р. В. Міхайлова, Т. В. Семашко, А. Г. Лобанок, Д. Г. Ярмолінский, Н. А. Картель 31-39
АНТИМIКРОБНI ВЛАСТИВОСТI N-БЕНЗОТІАЗОЛ-2-ІЛ-БЕНЗЕНСУЛЬФОНАМІДУ I ЙОГО АНАЛОГІВ З НУКЛЕОФІЛЬНИМИ ЗАМІСНИКАМИ PDF
I. О. Малярчик, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін, Л. М. Вострова, М. В. Гренадьорова 40-48
ВПЛИВ СІРКОВОДНЮ НА SACCHAROMYCES CEREVISIAE PDF
А. А. Галушка, Т. Б. Перетятко, С. П. Гудзь 49-57
СКРИНІНГ ШТАМІВ МІКРОМІЦЕТІВ, ЩО ЗДАТНІ РОСТИ ТА РУЙНУВАТИ ЦЕЛЮЛОЗОВМІСНИЙ СУБСТРАТ PDF
Н. М. Жданова, С. В. Олішевська, А. I. Василевська, В. Л. Айзенберг, I. М. Курченко, Л. В. Артишкова, Л. Т. Наконечна, Г. П. Капічон 58-63
ВИВЧЕННЯ АДГЕЗИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШТАМIВ ЗБУДНИКIВ БАКТЕРIАЛЬНОГО РАКУ ВИНОГРАДУ PDF
Н. В. Ліманська, А. М. Венгер, Є. Шуай, В. О. Iваниця 64-68
РЕАКЦIЯ ЛIМФОЇДНИХ ОРГАНIВ МИШЕЙ НА ПЕПТИДОГЛIКАН STAPHYLOCOCCUS AUREUS WOOD 46 В НОРМI I ПРИ ПУХЛИННОМУ РОСТI PDF
В. В. Позур, Л. М. Сківка, Г. П. Потебня 69-74
АНТИБАКТЕРIАЛЬНА АКТИВНIСТЬ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК НIТРАТУ КАДМIЮ (II) З 3-,4-НIТРОБЕН ЗГIДРАЗИДАМИ PDF
Л. Ю. Лукачинець, С. Ю. Чундак, Н. В. Бойко 75-81
IНАКТИВАЦІЯ СТАФИЛОКОКОВОГО БАКТЕРІОФАГА В ПРИСУТНОСТІ СИНТЕТИЧНИХ ПОРФІРИНІВ PDF
Н. С. Водзінська, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін, Ю. В. Iшков, Г. М. Кириченко 82-88
ВПЛИВ БАКТЕРІЙ РОДУ RHIZO BIUM НА КОНЦЕНТРАЦІЮ ПІГМЕНТІВ І КРОХМАЛЮ У РОСЛИН ГОРОХУ PDF
У. Я. Стамбульська, В. I. Лущак 89-94
СУКЦЕСIЯ КОРОЗIЙНОГО МIКРОБНОГО УГРУПОВАННЯ ПРИ ФОРМУВАННI БIОПЛIВКИ НА СТАЛЕВIЙ ПОВЕРХНI ЗА ПРИСУТНОСТI ОРГАНIЧНИХ СПОЛУК PDF
Н. Р. Демченко, С. В. Приходько, I. М. Курмакова, О. П. Третяк 95-100