№ 3(27) (2014)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ

УЧАСТЬ WAAL ЛІГА З БАКТЕРІЙ YERSINIA ENTEROCOLITICA O:3 ТА O:8 В ФОРМУВАННІ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ДО СИРОВАТКИ КРОВІ PDF (English)
Ю. І. Шевченко, В. К. Позур, M. Скурник 6-14
RA PD-АНАЛІ З PSEUDOMONAS SYRINGAE, ВИДІЛЕНИХ З БУР ’ЯНІВ В АГРОФІТОЦЕНО ЗІ ПШЕНИЦІ PDF
О. А. Савенко, Л. М. Буценко, Л. А. Пасічник, В. П. Патика 15-22
ПРО БІОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ШТАМІВ LACTOBACILLUS PLANTARUM, ІЗОЛЬОВАНИХ З ФЕРМЕНТОВАНИХ ПРОДУКТІВ PDF (English)
О. М. Василюк, І. Л. Гармашева, Н. К. Коваленко 23-30
СКЛАД ЖИРНИХ КИСЛОТ ЛІПІДІВ НАФТООКИСНЮВАЛЬНИХ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ РОДУ PSEUDOMONAS PDF
Т. В. Гудзенко, Н. В. Коротаєва, О. В. Волювач, Т. О. Бєляєва, О. Г. Горшкова, В. О. Іваниця 31-39
МІКРОБНІ ПЕЙЗАЖІ РИЗОСФЕРИ СОЇ ЗА ІНТРОДУКЦІЇ РІЗНИХ ІНОКУЛЯНТІВ PDF (Русский)
Н. І. Адамчук-Чала, Л. В. Титова, Г. О. Іутинська 40-48
ВПЛИВ ЕТАНОЛУ НАДИХАННЯ І ФОТОСИНТЕЗ EUGLENA GRACILIS PDF
В. М. Мокросноп, О. В. Поліщук, О. К. Золотарьова 49-56
ВПЛИВ ПОВЕРХНЕВО -АКТИВНИХ РЕЧОВИН Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 НА АДГЕЗІЮ БАКТЕРІЙ ТА ДРІЖДЖІВ ДО ПОВЕРХОНЬ СИЛІКОНОВИХ КАТЕТЕРІВ PDF
Х. А. Берегова, Т. П. Пирог 57-64
ОТРИМАННЯ ТА АНАЛІЗ ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ ОКСИДОРЕДУКТА З ДЕЯКИХ БАЗИДІОМІЦЕТІВ PDF
О. В. Федотов, Т. Є. Волошко 65-76
ВПЛИВ ФТОРХІНОЛОНІВ НА БІОПЛІВКИ STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS PDF
О. І. Сідашенко, Т. М. Шевченко, О. С. Воронкова, О. А. Сірокваша, А. І. Вінніков 77-85