№ 4(24) (2013)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОГЛЯДОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ

ПРЕБIОТИКИ ВУГЛЕВОДНОЇ ПРИРОДИ I ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ PDF (Русский)
О. А. Полтавська, Н. К. Коваленко 6-23
ПОЛIОМIЄЛIТ: ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ЕРАДИКАЦIЇ PDF
А. Ю. Фесенко, В. К. Позур 24-37

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ

ВПЛИВ ЕКЗОГЕННИХ АУТОIНДУКТОРIВ QUORUM SENSING НА СИНТЕЗ РАМНОЛIПIДIВ PSEUDOMONAS AERUGINOSA PDF (English)
Мухліс Абедалабас, М. Б. Галкін, Є. Ю. Пахомова, Т. О. Філіпова 38-45
ЗАСТОСУВАННЯ ЗВОРОТНО-ТРАНСКРИПТАЗНОЇ ПОЛIМЕРА ЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦIЇ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ТА IДЕНТИФIКАЦIЇ ВIРУСУ IНФЕКЦIЙНОГО ПАНКРЕАТИЧНОГО НЕКРОЗУ РАЙДУЖНОЇ ФОРЕЛI (ONCORHYNCHUS MYKISS) PDF
Н. М. Матвієнко, Л. П. Бучацький, О. М. Дерябін 46-54
МОНІТОРИНГ ВІРУСУ МОЗАЇКИ КАВУНА 2 У АГРОЦЕНОЗАХ КИЇВСЬКОЇ ТА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ PDF
Т. О. Руднєва, Т. П. Шевченко, В. О. Цвігун, В. П. Поліщук 55-62
ФОТОСИНТЕЗ, ДИХАННЯ ТА РIСТ МIКРОВОДОРОСТI СHLAMYDOMONAS REINHARDTII В ПРИСУТНО СТIЕТАНОЛУ PDF (Русский)
С. С. Степанов, О. К. Золотарьова 63-71
НАФТООКИСНЮВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ДЕЯКИХ ШТАМІВ БАКТЕРIЙ РОДУ PSEUDOMONAS PDF
Т. В. Гудзенко, О. В. Волювач, Т. О. Бєляєва, I. П. Конуп, А. Є. Бухтіяров, Г. В. Лісютін, I. В. Пузирьова, О. Г. Горшкова, В. О. Iваниця 72-80
ХАРАКТЕРИСТИКА ПУРПУРОВИХ НЕСIРКОВИХ БАКТЕРIЙ RHODOPSEUDOMONAS PALUSTRIS З ОЗЕРА ЯВОРIВСЬКЕ (УКРАЇНА ) PDF
С. О. Гнатуш, С. В. Лаврик 81-89
ОСОБЛИВОСТI КОРОЗIЙНО АКТИВНОГО МIКРОБНОГО УГРУПОВАННЯ ФЕРОСФЕРИГА ЗОПРОВОДУ, ПРОКЛАДЕНОГО У ПIЩАНОМУ ҐРУНТI PDF
Н. Р. Демченко, I. М. Курмакова, О. П. Третяк 90-98