№ 3(11) (2010)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОГЛЯДОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ

ЦИТОХРОМИ Р-450: I. ЗАГАЛЬНI I ЕВОЛЮЦIЙНI АСПЕКТИ PDF
Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова 8-20

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ

ОПТИМІЗАЦІЯ БАКТЕРІАЛЬНОЇ ЕКСПРЕСIЇ ПРОТИПУХЛИННОГО ЦИТОКІНА ЕМАР II В КЛIТИНАХ ESCHERICHIA COLI BL21(DE3)PLYSE PDF
Л. А. Бабенко, О. Ю. Скоробогатов, О. Л. Дубровський, О. I. Корнелюк 21-31
УТВОРЕННЯ БІОПЛІВКИ STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA ENTERITIDIS І PSEUDOMONAS AERUGINOSA ЗА ЗА ПРИСУТНОСТІ ПОХІДНИХ N-БЕНЗОТІАЗОЛ-2-ІЛ-БЕНЗЕНСУЛЬФОНАМІДУ PDF
I. О. Малярчик, Т. О. Філіпова, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін, Б. М. Галкін 32-40
ЛІПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS PDF (Русский)
Л. В. Авдєєва, А. И. Осадчая, Л. А. Сафронова, В. М. Иляш, М. А. Хархота 41-50
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВКИ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 27853 ПРИ ТЕМНОВОМУ ТА ФОТОІНДУКОВАНОМУ ВПЛИВІ ВІСМУТ-МІСТКИХ ПОРФІРИНІВ PDF
М. Б. Галкін, С. В. Водзінський, Г. М. Кириченко, В. О. Iваниця 51-60
ПІГМЕНТИ ФОТОСИНТЕЗУВАЛЬНИХ ЗЕЛЕНИХ СІРКОБАКТЕРІЙ CHLOROBIUM LIMICOLA YA-2002 ЗА ВПЛИВУ СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ PDF
I. В. Кушкевич, С. О. Гнатуш 61-70
ПЕКТОЛIТИЧНА АКТИВНIСТЬ БАКТЕРIЙ РОДУ BACILLUS PDF (Русский)
Л. В. Авдєєва, А. I. Осадча, Л. А. Сафронова, В. М. Iляш, М. А. Хархота 71-78
РIСТ КОРОЗІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ БАКТЕРІЙ ЗА ПРИСУТНОСТІ ПЕСТИЦИДУ 2,4-Д PDF
С. В. Приходько, О. С. Бондар, I. М. Курмакова, О. П. Третяк 79-85
ХАРАКТЕРИСТИКА ШТАМІВ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS З ЛАРВIЦИДНОЮ АКТИВНIСТЮ ГРИБНИХ КОМАРИКІВ BRADYSIA PILISTRIATA FREY (SCIARIDAE) PDF
Т. М. Кривицька, О. С. Багаєва, С. П. Ужевська, Н. М. Непомяща, В. О. Iваниця 86-94

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

МIКРОБIОЛОГIЧНI ДОСЛIДження ПРОФЕСОРА О.А. ВЕРIГО (1837–1905) В ОДЕСЬКОМУ (НОВОРОСIЙСЬКОМУ) УНIВЕРСИТЕТI PDF (English)
В. О. Кузнєцов 95-104