№ 3(23) (2013)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ

РОЗРОБКА РЕКОМБIНАНТНОГО ПОЗИТИВНОГО КОНТРОЛЮ ВIРУСУ ДIАРЕЇ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ I ТА II ТИПУ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПЛР PDF (English)
I. В. Горайчук, А. П. Герілович, О. С. Солодянкін, В. I. Болотін 6-13
КОНСТРУЮВАННЯ ШТАМIВ – НАД ПРОДУЦЕНТIВ ФОРМАЛЬДЕГIДРЕДУКТАЗИ ТЕРМОТОЛЕРАНТНИХ МЕТИЛОТРОФНИХ ДРIЖДЖIВ HANSENULA РOLYMORPHA PDF
C. Я. Парижак 14-22
ВПЛИВ ДЖЕРЕЛА НІТРОГЕНУ НА ХIМIЧНЕ ЗВ’ЯЗУВАННЯ КУПРУМУ ЕКТОМIКОРИЗНИМ ГРИБОМ RHIZOPOGON RUBESCENS PDF (English)
М. О. Фомiна 23-30
LACTOBACILLUS PLANTARUM ІЗ ЯГІД ВИНОГРАД У, ЯКИЙ КУЛЬТИВУЄТЬСЯ НА ПIВДНI УКРАЇНИ PDF (English)
А. Г. Мерліч, В. О. Iваниця, Н. В. Коротаєва, М. А. Златогурська, Н. Ю. Васильєва, Д. О. Бабенко, Н. В. Ліманська 31-39
ПОРIВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСУ ТРИХОТЕЦЕНОВИХ МІКОТОКСИНIВ ШТАМIВ FUSARIUM POAE (PECK) WOLLENW. РIЗНИХ ТРОФIЧНИХ ГРУП PDF (Русский)
I. М. Курченко, К. С. Циганенко 40-49
ДИСИМІЛЯЦІЙНЕ ВІДНОВЛЕННЯ СУЛЬФАТІВ РІЗНИМИ ШТАМАМИ DESULFOVIBRIO SP. КИШЕЧНИКА ЛЮДИНИ PDF (English)
I. В. Кушкевич 50-63
НАГРОМАДЖЕННЯ БIЛКА У КЛIТИНАХ CHLOROBIUM LIMICOLА IМВ К-8 ЗА РIЗНИХ УМОВ МIНЕРАЛЬНОГО ТА ОРГАНIЧНОГО ЖИВЛЕННЯ PDF
М. Б. Горішний, С. П. Гудзь 64-71
ВМIСТ МЕЛАНIНIВ У БАЗИДIАЛЬНИХ ГРИБIВ ПОРЯДКIВ POLYPORALES ТА AGARICALES PDF
А. К. Велигодська, О. В. Федотов 72-83
ФIТОСТИМУЛЮВАЛЬНА АКТИВНIСТЬ ЕКЗОМЕТАБОЛIТIВ ШТАМА -АНТАГОНIСТА BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS IМВ В-7404 PDF
I. В. Драговоз, Н. О. Леонова, Д. А. Жукова, Л. В. Авдєєва 84-93
АНТИФАГОВА АКТИВНIСТЬ АСИМЕТРИЧНО - ЗАМIЩЕНИХ ПIРИДИЛ ПОРФIРИНIВ PDF
Н. С. Водзінська, Б. М. Галкін, С. В. Водзінський, Т. О. Філіпова 94-103