Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 1(5) (2009) ВПЛИВ БIОГЕННИХ I АБIОГЕННИХ ФАКТОРIВ НА ЕФЕКТИВНIСТЬ IНТРОДУКЦIЇ МIКРООРГАНIЗМIВ У АГРОСИСТЕМИ Анотація  PDF
І. К. Курдиш
 
№ 2(10) (2010) ВПЛИВ ХАРЧОВИХ ВОЛОКОН НА МІКРОБІОТУ ТОВСТОЇ КИШКИ У ЩУРІВ З АЛОКСАНОВИМ ДІАБЕТОМ Анотація  PDF
I. В. Страшнова, З. Є. Захарієва, Ю. Ю. Дуденко, А. О. Данилова, В. О. Iваниця
 
№ 1(37) (2017) ЧУТЛИВІСТЬ ДО УЛЬТРАФІОЕТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ГРАМНЕГАТИВНХ ЕПІФІТНИХ БАКТЕРІЙ З ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧАЕС Анотація
П. П. Зелена, Г. В. Гладка, В. В. Шепелевич, Ю. М. Юмина, Н. В. Сенчило, Л. М. Сківка
 
№ 3(4) (2008) КCИЛАНАЗИ МIКРООРГАНIЗМIВ Анотація  PDF
Л. Д. Варбанець, Н. В. Борзова
 
№ 4(8) (2009) МІКРОБІОТА НАФТОЗАБРУДНЕНОГО ҐРУНТУ, РЕКУЛЬТИВОВАНОГО РОСЛИНАМИ CAREX HIRTA Анотація  PDF
I. Б. Русин, О. М. Фігурка, У. М. Фігурка, Н. М. Джура, О. М. Мороз, В. П. Новіков
 
№ 2(6) (2009) ВИВЧЕННЯ БIОРIЗНОМАНIТТЯ КОМПЛЕКСУ ПРОКАРIОТНИХ МIКРООРГАНIЗМIВ ПIДЗОЛИСТИХ ГРУНТІВ Анотація
В. А. Думова, М. В. Патика, Ю. В. Круглов, В. П. Патика
 
№ 3(19) (2012) ВИЛУЧЕННЯ РIДКIСНИХ ТА КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ УГРУПОВАННЯМИ МIКРООРГАНIЗМIВ ЗОЛИ ВIД СПАЛЮВАННЯ ПАВЛОГРАДСЬКОГО ВУГIЛЛЯ Анотація
И. В. Блайда, Т. В. Васильева, Л. И. Слюсаренко, В. Ф. Хитрич, В. А. Иваница
 
№ 3(35) (2016) ВПЛИВ МЕТАБОЛІТІВ БАЗИДІОМІЦЕТІВ НА РІСТ УМОВНО-ПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ Анотація  PDF
О. Ю Зінченко, С. Л. Мірось
 
№ 4(40) (2017) ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКУ НА ПРОЦЕСИ БІОВИЛУГОВУВАННЯ МЕТАЛІВ І ДЕСУЛЬФУРИЗАЦІЇ ВУГІЛЛЯ Анотація
І. А. Блайда, Т. В. Васильєва, К. І. Семенов
 
№ 2(38) (2017) ДЕНІТРИФІКАЦІЯ ПИТНОЇ ВОДИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОБІОТИЧНИХ БАКТЕРІЙ Анотація  PDF
П. І. Гвоздяк, О. В. Сапура
 
№ 4(44) (2018) ВПЛИВ БАКТЕРІЙ LACTOBACILLUS PLANTARUM OНУ 12 І BACILLUS MEGATERIUM OНУ 484 НА ПРОРОСТАННЯ ТА РІСТ СІЯНЦІВ ПШЕНИЦІ Анотація
В. С. Твердохліб, Н. В. Ліманська, К. Д. Крилова, В. О. Іваниця
 
№ 2(42) (2018) Антимікробні властивості міцелію та екстрактів плодових тіл Ganoderma lucidum (Сurtis) P. Karst. Анотація  PDF
О. Ю. Зінченко, С. Л. Мірось
 
№ 2(30) (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДИ АНТАГОНІСТИЧНОЇ ДІЇ ШТАМІВ LACTOBACILLUS PLANTARUM ЩОДО УМОВНО-ПАТОГЕННИХ ТА ФІТОПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ Анотація  PDF
І. Л. Гармашева, О. М. Василюк, Н. К. Коваленко, Л. Т. Олещенко
 
1 - 13 з 13 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо