Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 1(29) (2015) ПЛАЗМІДНІ ПРОФІЛІ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ‑АНТАГОНІСТІВ РОДУ BACILLUS Анотація  PDF
Ж. Ю. Сергєєва, В. О. Іваниця
 
№ 1(37) (2017) ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ЛІПІДІВ ЕНТОМОПАТОГЕННИХ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS Анотація  PDF
В. В. Круть, Л. А. Данкевич
 
№ 1(37) (2017) ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ BACILLUS THURINGIENSIS НА РІЗНИХ ПОЖИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ Анотація
М. В. Бойко, М. В. Патика, Т. І. Патика
 
№ 4(16) (2011) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЛIТИЧНОЇ, ЦЕЛЮЛОЗОЛIТИЧНОЇ ТА АНТАГОНIСТИЧНОЇ АКТИВНОСТI БАЦИЛ Анотація
Л. В. Авдєєва, А. I. Осадча, М. А. Хархота
 
№ 3(11) (2010) ХАРАКТЕРИСТИКА ШТАМІВ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS З ЛАРВIЦИДНОЮ АКТИВНIСТЮ ГРИБНИХ КОМАРИКІВ BRADYSIA PILISTRIATA FREY (SCIARIDAE) Анотація  PDF
Т. М. Кривицька, О. С. Багаєва, С. П. Ужевська, Н. М. Непомяща, В. О. Iваниця
 
№ 1(13) (2011) ВЛАСТИВОСТІ ЦЕЛЮЛАЗ, ПРОДУКОВАНИХ БАКТЕРІЯМИ РОДА BACILLUS Анотація  PDF
Л. В. Авдєєва, А. I. Осадча, І. А. Хархота
 
№ 2(10) (2010) ВПЛИВ БАКТЕРІАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ КОМПЛЕКСНОЇ ДIЇ НА РIСТ ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН Анотація  PDF
Н. В. Чуйко, З. Т. Бега, Л. В. Булавенко, I. К. Курдиш
 
№ 1(21) (2013) ВПЛИВ НАНОЧАСТОЧОК ДIОКСИДУ КРЕМНIЮ ТА ВЕРМИКУЛIТУ НА АКТИВНIСТЬ ЕНЗИМIВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ BACILLUS SUBTILIS IМВ В-7023 Анотація  PDF
I. О. Скороход, I. К. Курдиш
 
№ 4(8) (2009) ГIДРОЛАЗНА АКТИВНІСТЬ АНТАРКТИЧНИХ БАЦИЛ Анотація
А. I. Осадча, Л. А. Сафронова, O. М. Полтавський, В. М. Iляш
 
№ 2(26) (2014) СУБСТРАТНА СПЕЦИФІЧНІСТЬ СЕРИНОВОЇ ЛУЖНОЇ ПЕПТИДАЗИ BACILLUS THURINGIENSIS ІМВ В-7324 Анотація  PDF
О. В. Мацелюх
 
№ 1(5) (2009) ТОКСИГЕННI ВЛАСТИВОСТI ЕНТОМОПАТОГЕНІВ BACILLUS THURINGIENSIS Анотація
Т. І. Патика, В. П. Патика
 
№ 1(37) (2017) ВПЛИВ LACTOBACILLUS PLANTARUM ТА BACILLUS ATROPHAEUS НА ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ТА РІСТ ПРОРОСТКІВ ПШЕНИЦІ Анотація  PDF
А. Г. Мерліч, Н. В. Ліманська, І. Д. Жунько, Д. О. Бабенко
 
№ 3(11) (2010) ЛІПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS Анотація
Л. В. Авдєєва, А. И. Осадчая, Л. А. Сафронова, В. М. Иляш, М. А. Хархота
 
№ 4(32) (2015) ВПЛИВ ЕНДОФІТНИХ БАКТЕРІЙ СОЇ НА ФОРМУВАННЯ СОЄВО-РИЗОБІАЛЬНОГО СИМБІОЗУ І РИЗОСФЕРНЕ МІКРОБНЕ УГРУПОВАННЯ Анотація  PDF
І. С. Бровко, Л. В. Титова, Г. О. Іутинська
 
№ 4(32) (2015) СКЛАД ЖИРНИХ КИСЛОТ ЛІПІДІВ ШТАМУ BACILLUS SP. ОЗ-5, ВИДІЛЕНОГО ІЗ ЗАБРУДНЕНОГО НАФТОЮ ГРУНТУ О. ЗМІЇНИЙ Анотація  PDF
В. О. Іваниця, О. Г. Горшкова, Н. В. Коротаєва, О. В. Волювач, Т. В. Гудзенко, А. М. Остапчук
 
№ 1(9) (2010) СИНТЕЗ ГІДРОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ У БАЦИЛ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СКЛАДУ ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація  PDF
Л. В. Авдєєва, А. І. Осадча, Л. А. Сафронова, В. М. Iляш, М. А. Хархота
 
№ 2(22) (2013) ВПЛИВ БIОЛОГIЧНОАКТИВНИХ РЕЧОВИН ФОСФАТМIНЕРАЛIЗУЮЧИХ ШТАМIВ РОДУ BACILLUS НА НАСIННЯ РОСЛИН , ЯКЕ ЗАЗНАЛО ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ Анотація
I. О. Скороход, А. О. Рой, О. I. Мєлєнтьєв, I. К. Курдиш
 
№ 2(38) (2017) БАКТЕРІОЦИНИ ФАКУЛЬТАТИВНО-АНАЕРОБНИХ СПОРОУТВОРЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ Анотація  PDF
М. В. Штеніков, В. О. Іваниця
 
№ 4(12) (2010) БIОСИНТЕЗ ЦЕЛЮЛАЗ ПРОБIОТИЧНИМИ ШТАМАМИ BACILLUS SUBTILIS ПРИ СУМІСНОМУ КУЛЬТИВУВАННІ Анотація
Л. В. Авдєєва, А. I. Осадча, М. А. Хархота
 
№ 3(7) (2009) ЗДАТНIСТЬ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS ГIДРОЛIЗУВАТИ КСИЛАН Анотація
А. I. Осадча, Л. А. Сафронова, Л. В. Авдєєва, В. М. Iляш
 
№ 1(5) (2009) СУМIСНА ДIЯ ШТАМIВ ЕНТОМОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ І ГРИБІВ Анотація  PDF
О. А. Дрегваль, Н. В. Черевач, А. I. Вінніков
 
№ 1(29) (2015) МІКОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ФОСФАТ МОБІЛІЗУВАЛЬНИХ ҐРУНТОВИХ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUSCOHN Анотація
А. А. Рой, Е. С. Харкевич
 
№ 2(14) (2011) ЦЕЛЮЛАЗНА АКТИВНIСТЬ БАКТЕРIЙ РОДУ BACILLUS Анотація
Л. В. Авдєєва, А. I. Осадча, М. А. Хархота
 
№ 4(20) (2012) ОПТИМIЗАЦIЯ СКЛАДУ ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЕНТОМОПАТОГЕННИХ БАКТЕРIЙ ШТАМУ BACILLUS THURINGIENSIS ONU 15 Анотація  PDF
Н. Ю. Васильєва, Т. В. Гудзенко, М. М. Панченко, В. О. Іваниця
 
№ 1(29) (2015) МОЛЕКУЛЯРНО–БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ШТАМУ BACILLUSSP. ONU14 З ЕНТОМОПАТОГЕННОЮ АКТИВНІСТЮ Анотація  PDF
А. М. Остапчук
 
№ 3(11) (2010) ПЕКТОЛIТИЧНА АКТИВНIСТЬ БАКТЕРIЙ РОДУ BACILLUS Анотація
Л. В. Авдєєва, А. I. Осадча, Л. А. Сафронова, В. М. Iляш, М. А. Хархота
 
№ 3(47) (2019) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ АДАПТАЦІЇ МІКРОКЛОНІВ PAULOWNIA TOMENTOSA ДО УМОВ IN VIVO З ВИКОРИСТАННЯМ БАКТЕРІЙ BACILLUS MEGATERIUM ONU 500 Анотація  PDF
Н. І. Теслюк, І. Аврамович
 
№ 1(45) (2019) ВИЛУЧЕННЯ ФЕНОЛУ З ВОДИ БАКТЕРІЯМИ BACILLUS SUBTILIS ONU551, АДГЕЗОВАНИМИ НА НОСІЯХ РІЗНОЇ ПРИРОДИ Анотація  PDF
Т. В. Гудзенко, І. П. Конуп, О. В. Волювач, О. Г. Горшкова, Т. О. Беляєва, М. М. Чабан
 
№ 2(38) (2017) ОКИСНЕННЯ ВУГЛЕВОДНІВ НАФТИ І ПРОДУКЦІЯ БІО-ПАР ГРУНТОВИМИ ШТАМАМИ P. FLUORESCENS ONU541 І B. MEGATERIUM ONU542 Анотація  PDF
О. Г. Горшкова, Т. В. Гудзенко, О. В. Волювач, Т. О. Бєляєва, І. П. Конуп
 
№ 4(28) (2014) ФІТОСТИМУЛЮВАЛЬНА, АНТАГОНІСТИЧНА АКТИВНІСТЬ ТА БІОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ШТАМУ BACILLUS SUBTILIS IМВ В-7243 Анотація  PDF
І. В. Драговоз, Н. О. Леонова, С. В. Лапа, Л. А. Данкевич, С. Ф. Падалко, Л. В. Бобик, Л. В. Авдєєва
 
№ 4(28) (2014) ВПЛИВ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ДЕГІДРОГЕНАЗНУ АКТИВНІСТЬ BACILLUS SUBTILIS ІМВ В-7023 Анотація  PDF
І. О. Герасименко, І. К. Курдиш
 
№ 1(48) (2020) СКЛАД ЖИРНИХ КИСЛОТ, АМІНОКИСЛОТ ТА МОНОСАХАРИДІВ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS, ВИДІЛЕНИХ З ДОННИХ ВІДКЛАДЕНЬ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація  PDF
М. Д. Штеніков, А. М. Остапчук, В. О. Іваниця
 
№ 4(40) (2017) ФАКУЛЬТАТИВНО-АНАЕРОБНІ СПОРОУТВОРЮВАЛЬНІ БАКТЕРІЇ ГЛИБОКОВОДНИХ ВІДКЛАДЕНЬ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація  PDF
В. О. Іваниця, М. Д. Штеніков, А. М. Остапчук
 
№ 4(44) (2018) ВПЛИВ БАКТЕРІЙ LACTOBACILLUS PLANTARUM OНУ 12 І BACILLUS MEGATERIUM OНУ 484 НА ПРОРОСТАННЯ ТА РІСТ СІЯНЦІВ ПШЕНИЦІ Анотація
В. С. Твердохліб, Н. В. Ліманська, К. Д. Крилова, В. О. Іваниця
 
1 - 34 з 34 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо