Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 4(16) (2011) ДИНАМІКА РОСТУ ПОПУЛЯЦІЙ СУЛЬФІДОГЕННОГО МІКРОБНОГО УГРУПОВАННЯ Анотація  PDF
Д. Р. Абдуліна, Л. Г. Асауленко, Л. М. Пуріш
 
№ 4(12) (2010) ЧУТЛИВІСТЬ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ТА АМОНІФІКУВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ ДО ПОХІДНИХ 4-АМІНО-3,5-ДИМЕТИЛ-4H-1,2,4-ТРИАЗОЛІЮдних 4-аміно-3,5-диметил-4H-1,2,4-триазолію Анотація  PDF
Н. В. Ткачук, В. О. Янченко, А. М. Демченко
 
№ 1(5) (2009) АНТИБАКТЕРIАЛЬНА АКТИВНIСТЬ НIКОТИНОЇЛГIДРАЗОНА САЛIЦИЛОВОГО АЛЬДЕГIДУ ТА ЙОГО КОМПЛЕКСІВ Анотація  PDF
О. Ю. Зінченко, Н. В. Шматкова, Т. О. Філіпова, I. Й. Сейфулліна, В. С. Подуст
 
№ 1(5) (2009) НАФТОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ I ГЕТЕРОТРОФНА МIКРОБIОТА АКВАТОРIЇ ОСТРОВА ЗМIЇНИЙ Анотація  PDF
Г. В. Лісютін, A. Є. Бухтіяров, С. О. Білоіваненко, Л. П. Пономарьова, Т. В. Гудзенко, В. О. Iваниця
 
№ 1(37) (2017) ПРОБІОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА БИОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОПІОНОВОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ Анотація
Л. В. Капрельянц, Л. О. Крупицька
 
№ 1(37) (2017) АНТАГОНІСТИЧНА АКТИВНІСТЬ ҐРУНТОВИХ СТРЕПТОМІЦЕТІВ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ФІТОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ ТА ГРИБІВ Анотація  PDF
О. А. Дрегваль, А. О. Єременко, Н. В. Черевач, А. І. Вінніков
 
№ 2(18) (2012) ОСОБЛИВОСТI КОНСТРУКТИВНОГО АНАБОЛIЗМУ ВУГЛЕВОДIВ У КЛIТИНАХ ЗЕЛЕНИХ СIРКОВИХ БАКТЕРIЙ CHLOROBIUM LIMICOLА IМВ К-8 Анотація  PDF
М. Б. Горішний , С. П. Гудзь
 
№ 2(10) (2010) АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ДІЯ ЧЕТВЕРТИННИХ СОЛЕЙ ТРИАЗОЛОАЗЕПІНІЮ ЩОДО АМОНІФІКУВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ КОРОЗІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНОГО УГРУПОВАННЯ Анотація  PDF
Н. В. Ткачук, Н. Р. Демченко
 
№ 4(8) (2009) ГIДРОЛАЗНА АКТИВНІСТЬ АНТАРКТИЧНИХ БАЦИЛ Анотація
А. I. Осадча, Л. А. Сафронова, O. М. Полтавський, В. М. Iляш
 
№ 2(6) (2009) ПРИГНIЧЕННЯ ПIГМЕНТСИНТЕЗУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТI БАКТЕРIЙ IОНАМИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ Анотація  PDF
О. Ф. Рильський, П. I. Гвоздяк
 
№ 4(12) (2010) ВИДIЛЕННЯ ТА IДЕНТИФIКАЦIЯ ЕНДОФIТНИХ БАКТЕРIЙ IЗ РОСЛИН БАМБУКА (PHYLLOSTACHYS I FARGESIA) Анотація
О. В. Мошинець, Ж. Бруне, С. Ю. Римар, I. В. Косаківська, Г. Потерс
 
№ 1(5) (2009) ТОКСИГЕННI ВЛАСТИВОСТI ЕНТОМОПАТОГЕНІВ BACILLUS THURINGIENSIS Анотація
Т. І. Патика, В. П. Патика
 
№ 3(23) (2013) ДИСИМІЛЯЦІЙНЕ ВІДНОВЛЕННЯ СУЛЬФАТІВ РІЗНИМИ ШТАМАМИ DESULFOVIBRIO SP. КИШЕЧНИКА ЛЮДИНИ Анотація
I. В. Кушкевич
 
№ 1(1) (2007) АНТАГОНІСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ ШТАМІВ МІКРООРГАНІ3МІВ, І3ОЛЬОВАНИХ І3 ГРУНТІВ МОЛДОВИ Анотація
С. А. Бурцева, Т. Ф. Сирбу, В. О. Сланіна В.О., С. А. Толочкіна, С. М. Кодряну
 
№ 4(16) (2011) УТВОРЕННЯ СПОЛУК СIРКИ З РIЗНИМ СТУПЕНЕМ ОКИСНЕННЯ БАКТЕРIЯМИ CHLOROBIUM LIMICOLA IМВ К-8 Анотація  PDF
М. Б. Горішний, С. П. Гудзь, C. О. Гнатуш
 
№ 4(20) (2012) ВИЛУЧЕННЯ МІДІ (II) ТА НІКЕЛЮ (II) IЗ КОНЦЕНТРОВАНИХ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ГЛИНОЮ, ХІТОЗАНОМ ТА ІММОБІЛІЗОВАНИМИ Б Анотація  PDF
Т. В. Гудзенко, О. В. Волювач, Т. О. Бєляєва, І. П. Конуп, А. Є. Бухтіяров, О. М. Захарія, Г. В. Лісютин, О. Г. Горшкова, В. О. Іваниця
 
№ 2(22) (2013) CУЛЬФАТВIДНОВЛЮВАЛЬНI БАКТЕРIЇ, СТIЙКI ДО ПIДВИЩЕНИХ КОНЦЕНТРАЦIЙ ШЕСТИВАЛЕНТНОГО ХРОМУ Анотація  PDF
К. В. Шоляк, Т. Б. Перетятко, С. П. Гудзь
 
№ 1(13) (2011) СКРИНIНГ ШТАМIВ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРIЙ ТА БIФIДОБАКТЕРIЙ ЗА ПРОБIОТИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ Анотація  PDF
О. А. Полтавська, Н. К. Коваленко, I. Г. Успенський
 
№ 4(16) (2011) АНАММОКС БАКТЕРIЇ – УНІКАЛЬНІ МІКРООРГАНІЗМИ КРУГООБІГУ АЗОТУ Анотація  PDF
М. М. Чабан, В. О. Iваниця
 
№ 4(36) (2016) АНТАГОНІСТИЧНА АКТИВНІСТЬ БАКТЕРІЙ LACTOBACILLUS PLANTARUM, ВИДІЛЕНИХ З РОСЛИННИХ ДЖЕРЕЛ УКРАЇНИ ТА ФРАНЦІЇ, ПРОТИ ФІТОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ Анотація  PDF
А. Г. Мерліч, Н. В. Ліманська
 
№ 3(11) (2010) ЛІПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS Анотація
Л. В. Авдєєва, А. И. Осадчая, Л. А. Сафронова, В. М. Иляш, М. А. Хархота
 
№ 2(3) (2008) ЗАСТОСУВАННЯ МІСЦЕВИХ ШТАМІВ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ У ВИРОБНИЦТВІ СИРУ З ВИКОРИСТАННЯМ СОЄВОГО БІЛКА Анотація
Г. В. Коєв, Е. Д. Бурец, С. В. Швец, С. А. Бурцева
 
№ 2(18) (2012) АНТИМIКРОБНА АКТИВНIСТЬ ПОХIДНИХ IЗОНIКОТИНОВОЇ КИСЛОТИ ТА КОМПЛЕКСIВ СТАНУМУ(IV) НА ЇХ ОСНОВI Анотація  PDF
О. Ю. Зінченко, Н. В. Шматкова, I. I. Сейфулліна, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова
 
№ 2(14) (2011) БАКТЕРІЇ-ДЕСТРУКТОРИ МОРТМАСИ CLADOPHORA SIWASСHENSIS У РАПІ АМФІБІАЛЬНИХ ДІЛЯНОК АРАБАТСЬКОЇ СТРІЛКИ ТА БЕРДЯНСЬКОЇ КОСИ Анотація  PDF
А. М. Солоненко
 
№ 3(7) (2009) ПСИХРОФІЛЬНІ ШТАМИ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ Анотація  PDF
Т. Б. Перетятко, С. П. Гудзь
 
1 - 25 з 51 результатів 1 2 3 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо